7.korak

Rad sa ključnim saradnicima

Onaj ko želi da svetli ljudima, mora sam biti svetlost

Biblija

najaktivniji se razvija u lidera grupe

KLJUČNI SARADNIK

Da bi Vaš saradnik bio označen kao ključni mora:

  • da koristi i odlično poznaje proizvode
  • da nedeljno održi bar dve prezentacije
  • da ima najmanje 10 stalnih kupaca
  • da prisustvuje svim javnim prezentacijama, seminarima i događajima koje kompanija organizuje
  • da ima spisak poznanika koji uvek nosi sa sobom i kojeg stalno dopunjuje
  • da je spreman da uči
  • da je dobar timski igrač

Ako ispunjava sve, ali baš sve ove uslove, Vaš saradnik je ključni saradnik. On se time kvalifikovao da, radeći sa njime, trošite 80% Vašeg vremena, a sa svim ostalim saradnicima 20% !

Vremenom, najbolji ključni saradnici postaju lideri grupa

Tajna uspeha u ovom poslu

Naučite svoje nove saradnike svemu onome što znate. Da budu bolji od Vas. Jer ako Vaši saradnici znaju manje od Vas imaćete mrežu patuljaka. Ako su bolji od Vas imaćete mrežu divova! Tajna uspeha u ovom poslu je u tome!!!

Ovde nije kraj

To je tek početak, početak Vaše uspešne karijere u ovom poslu. Uspeh je neminovan i sigurno dolazi. Vi nastavljate sa radom, ovaj put sa najboljim ključnim saradnikom, sa liderom vaše grupe! I stalno tragate za novim ključnim saradnicima

Lider se ne rađa, on se stvara!

Vrednost

Ponuda i detalji

\

Besplatni treninzi

\

Webinari

\

Zajedničko postavljanje ciljeva, planiranje i praćenje realizacije

\

Prezentacija proizvoda i poslovne prilike

ZAPOČNI PUTOVANJE!

KRAJNJA DESTINACIJA JE VAŠ PROFESIONALNI RAZVOJ I USPEH!

PRIDRUŽI SE MOM TIMU